நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, February 4, 2009

TeDDy BeaR...


படுக்கையறையில் நீ தனிமையில்-
உன்னை அணைத்துக்கொள்வேன் நான்...


விடிய விடிய உன்னோடுதான்-
விடியும்வரை உறவாடுவேன்...

இமைகள் மூடும் சுகமாய் நீ என்னுடன் இருந்தால்...

என் அழகிய TeDDy BeaR...