நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

உறக்கம்


கண்களை மூடினேன்-வரவில்லை உறக்கம்...
என் கண்களின் இமைகள் உன் வசம்-பின்பேதடா உறக்கம்...

No comments:

Post a Comment