நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

காதல்-நட்பு


நீ யாரென்று அரிய வேண்டுமா-காதலித்துப்பார்..
நீ நீயாக இருக்க வேண்டுமா-நண்பர்களுடன் நெருங்கிப் பார்..
..

No comments:

Post a Comment