நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Thursday, December 18, 2008

காதல்...


என் தட்டச்சின் முனையில் பூக்க்கும் எழுத்துக்கெல்லாம் கவிதை என பெயரிடுகிறேன்...
நீ பார்க்கும் பார்வை எல்லாம் காதலாக தென்படுவதால்....

No comments:

Post a Comment