நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Friday, June 5, 2009

காதல் அழகானது


உன் புன்னகயை விட கோபம் அழகானது என்றாய்-முகம் சிவந்து தலை குனிந்தேன்..
உன்னைவிட உன் அக்காதான் எனக்கு பொருத்தமானவள் என்றாய்-அவமானத்தில் தலை குனிந்தேன்..