நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, February 4, 2009

வலி..


இடி மின்னலின் தாக்கத்தைவிட நீ கொட்டிய வார்த்தைகள் அம்பாக பாய்ந்து என் இதயத்தை குத்தி ரணமாக்கிவிட்டது....