நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

சுவாசக்காற்று...


என்..

இதயம் என்னும் கதவைத் திறக்கும் போதெல்லாம்-வீசிக்கொண்டே இருப்பது....

உன் சுவாசக்காற்று அன்பே....

No comments:

Post a Comment