நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

ஒற்றுமைக்குரல்......


ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றங்காணுவதைவிட...
அனைவரும் ஒன்றாகத் திரண்டு "நம் இனம்_தமிழினம்"
என்று குரல் தந்தால்...
வெற்றி நமக்கே....

No comments:

Post a Comment